Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania praw do akcji serii D.