Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii A, B, C i D oraz zakończenia notowania praw do akcji serii D.