Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii A, B, C i D oraz PDA serii D