Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego