Uchwała Rady Nadzorczej oraz Zarządu w sprawie sposobu klasyfikacji zakupu udziałów w spółkach z o.o. w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok