Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii C i D spółki Mobile Factory S.A.