Treść uchwał podjętych przez ZWZA spółki MBF Group S.A.