Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.