Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki MBF Group S.A.