Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 26 czerwca 2019 r. – korekta