Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile Factory S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.