Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MBF Group S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r.