Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MBF Group S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.