Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 16 grudnia 2019 r.