Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile Factory S.A. w dniu 29 stycznia 2014 r.