Szacunkowe wybrane dane finansowe jednostkowe i skonsolidowane Emitenta za 2018 rok