Sprzedaż udziałów w spółce Promo Polska Sp. z o.o.