Rozszerzenie przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta