Rozpoczęcie działalności operacyjnej przez spółkę celową AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.