Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta