Rekomendacja Zarządu w sprawie uchwały o scaleniu akcji Spółki