Rekomendacja Zarządu w sprawie uchwał o pociągnięcie do odpowiedzialności poprzedniego Zarządu Spółki