Rejestracja zmiany firmy spółki powiązanej oraz wpisanie Emitenta jako udziałowca spółki powiązanej