Rejestracja zmiany adresu siedziby Emitenta oraz zmian treści Statutu Spółki, w tym firmy Spółki