Rejestracja zmian w spółce zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.