Rejestracja scalenia (re-splitu) akcji i zmiany w Statucie Spółki