Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Rara Avis Sp. z o.o.