Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E