Rejestracja 850.000 akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych