Rejestracja 737.231 akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych