Rejestracja 1.587.231 akcji serii E przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.