Przyznanie licencji Autoryzowanego Doradcy rynku AeRO dla spółki powiązanej MBF Financial Advisory SRL