Przyjęcie polityki informacyjnej w zakresie relacji inwestorskich Grupy Kapitałowej MBF