Przyjęcie długoterminowej polityki dywidendowej na lata 2015-2019