Prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji