Powiadomienie członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki