Postanowienie Sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia na wniosek OLS Sp. z o.o.