Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce powiązanej