Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce powiązanej Rara Avis Sp. z o.o.