Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji serii F w spółce powiązanej Vabun S.A.