Podwyższenia kapitału zakładowego w spółce stowarzyszonej Vabun S.A.