Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji Serenity S.A.