Podpisanie aneksu do warunkowej umowy zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa