Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów Getbol Sp. z o.o.