Podpisanie aneksów do umów pośrednictwa w nabyciu udziałów