Pociągnięcie do odpowiedzialności osób zarządzających i nadzorujących spółką OLS S.A