Oświadczenie Zarządu w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk