Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa spółki w związku z umowami ograniczającymi zbywalność akcji