Opinia Zarządu Spółki w sprawie planowanego scalenia akcji