Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. wraz z projektami uchwał